Gorakuten
Image default
Reference / Education

Wat is liquiditeit?

Wat is liquiditeit?

De liquiditeit is de mate waarin een organisatie aan haar kortlopende verplichtingen kan voldoen.

De liquiditeit is een kengetal ook wel een ratio genoemd. Een ratio wordt berekend om inzicht te verkrijgen in de financiële toestand van een organisatie. Door een ratio regelmatig te berekenen en te vergelijken met de norm krijg je inzicht in de financiële prestatie van de organisatie. Je kunt de liquiditeitsratio van begin van het jaar vergelijken met die van het eind van het jaar. Of je kunt de ratio’s vergelijken met de concurrenten.

De liquiditeit van een organisatie kan uitgedrukt worden in: netto werkkapitaal, current ratio en de quick ratio. Dit wordt op wel de statische liquiditeit genoemd.

Ook bestaat de dynamische liquiditeit. Dit is de verhouding van de uitgaande geldstromen en de ingaande geldstromen over een bepaalde periode (bijvoorbeeld een maand). Voor een organisatie is het van belang dat de ingaande geldstroom groter is dan de uitgaande geldstroom. De organisatie heeft “geld” nodig heeft om de kortlopende schulden te kunnen betalen. Een organisatie stelt vaak een liquiditeitsbegroting op om voor een bepaalde periode een inschatting te maken van de ingaande en uitgaande geldstromen. Op deze manier is de kans kleiner dat de organisatie zonder liquide middelen (geld) komt te zitten.

Voor een organisatie kan het relevant zijn om zowel de statische als dynamische liquiditeit (regelmatig) te berekenen. De onderneming moet beheersbaar en op basis van de financiële performance bijgestuurd worden. Lees snel verder op Liquiditeit Berekenen.

 

Solvabiliteitsratio

Een bedrijf moet in veel gevallen geld lenen om de activiteiten te kunnen financieren. Een bank wil bepalen in hoeverre een organisatie op lange termijn dit geld kan terugbetalen. De solvabiliteit van een organisatie is een hulpmiddel om te bepalen in hoeverre een organisatie aan haar langlopende verplichtingen kan voldoen. Een hogere solvabiliteit geeft aan dat er meer reserves zijn om de schulden te kunnen voldoen. Men spreekt vaak van de mate waarin een organisatie bij faillissement aan al haar verplichtingen kan voldoen.

Met een ratio wordt een kengetal bedoeld. Er zijn vele ratio’s die er berekend kunnen worden. Eén hiervan is de solvabiliteitsratio. De ratio solvabiliteit kan berekend worden met behulp van verschillende formules.

 

Gezonde solvabiliteit

Een gezonde solvabiliteit, wat is dat precies?

De solvabiliteit geeft aan in welke mate een organisatie aan haar verplichtingen kan voldoen. Er is geen standaard “norm” aan te geven voor de solvabiliteit, omdat dit per organisatie sterk kan verschillen. Een bank kan met een solvabiliteit tussen de 5% en 10% een uitstekende solvabiliteit hebben, terwijl een solvabiliteit van 5% tot 10% voor een autobedrijf relatief slecht is.

Een uitkomst van een solvabiliteit tussen de 25% en 40% zal voor veel organisaties als goed beschouwd worden.


De solvabiliteit kan op verschillende manieren berekend worden. Een veel gebruikte formule is:

Eigen vermogen / Totaal vermogen x 100%

 

Solvabiliteit formule

Op deze pagina vind je informatie over de solvabiliteit formule. Er zijn drie solvabiliteit formules waarmee je de berekening kunt maken. De formule die je dient te hanteren om de solvabiliteit van een organisatie te berekenen kan afhankelijk zijn van een aantal zaken.

Hanteer de formule die gebruikelijk is de sector waarin de organisatie actief is. Hiermee kun je jouw solvabiliteit vergelijken met de concurrentie.

Hanteer de formule die jouw kredietverstrekker (bijvoorbeeld de bank) als minimaal te behalen ratio vereist. Dit vind je in de kredietovereenkomst.

Hanteer de formule die jij (of de directie) van de organisatie als norm heeft gesteld. Vergelijk de uitkomsten van de solvabiliteit met die van voorgaande jaren en de gestelde norm.

Of er sprake is van een gezonde solvabiliteit kan dus onder andere afhankelijk zijn van bovenstaande factoren.

 

Formule solvabiliteit 1

totale activa / vreemd vermogen * 100%

of

totaal vermogen / vreemd vermogen * 100%

 

Formule solvabiliteit 2

eigen vermogen / vreemd vermogen * 100%

 

Formule solvabiliteit 3

eigen vermogen / totaal vermogen * 100%

of

eigen vermogen / totaal activa * 100%