Gorakuten
Image default
Reference / Education

Eindexamen voortgezet onderwijs

Eindexamen voortgezet onderwijs
Ongeveer 200.000 leerlingen doen in mei eindexamen voor 5 vakken of meer. Nadat een leerling een eindexamen heeft afgelegd, wordt het examen nagekeken, dit is de correctie. Na de correctie volgt de normering en krijgt de leerling een cijfer.

De correctie van het eindexamen

Bij ieder eindexamen, dat ook wel het centraal examen wordt genoemd, is er een correctievoorschrift. Dit correctievoorschrift geeft aan wat de juiste antwoorden op de vragen zijn en welke waarde iedere vraag heeft. Soms worden er voor volledig juiste antwoorden punten toegekend, maar soms ook voor bepaalde goede onderdelen van de juiste antwoorden. Een docent van de eigen school, maar ook docent van een andere Nederlandse school hanteren het correctievoorschrift. Zij berekenen hoeveel punten een leerling heeft gehaald voor het examen. Na het nakijken van een eindexamen wordt er een aantal punten toegekend, hier wordt nog geen cijfer aan gekoppeld. Pas nadat de normering is vastgesteld, worden er cijfers aan het aantal bepaalde punten gekoppeld.

Normering van het eindexamen

Nadat alle eindexamens zijn afgelegd, reageren vakinhoudelijke verenigingen, docenten en leerlingen inhoudelijk op de examens. Ook worden de examens vergeleken met andere examens. Aan de hand van al deze reacties en vergelijkingen worden de normeringen bepaald en de normeringsvariabelen vastgesteld. Het is vrijwel onmogelijk om de examens ieder jaar precies even moeilijk te maken, omdat er geen standaardvragen in de examens zitten. Ieder jaar het zelfde examen is uiteraard ook niet mogelijk. De normering van een examen is erg belangrijk, hiermee wordt de moeilijkheidsgraad bepaald en worden de examens uiteindelijk qua niveau gelijk getrokken.

De N-term

De N-term is de normeringsterm. Met de normeringsterm wordt een bepaalde puntenscore omgerekend naar een cijfer dat de leerling heeft gehaald. Om een 5,5 of hoger te behalen, hoef je niet altijd meer dan 50% van de punten voor goede antwoorden behaald te hebben. Hoe makkelijker te vragen zijn, hoe meer punten je moet halen om een voldoende te scoren en dus te slagen voor het betreffende examen. Als leerling kun je proberen om na het examen uit te rekenen wat je score is, zodra te antwoorden openbaar zijn gemaakt. Als je dan kijkt naar de strengste N-term voor een eerder examen, kun je vaak berekenen of je geslaagd bent en inschatten welk resultaat je behaald hebt. N-termen zijn bij ieder examen verschillend.

Het College voor Toetsen en Examens; CvTE

Het CvTE is de verantwoordelijke instantie voor landelijke toetsen en examens in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het Mbo en het NT2. Het CvTE is een zelfstandig bestuursorgaan, dit orgaan is namens de overheid verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de landelijke examens en toetsen voor de scholieren in Nederland.

Hoe wordt de N-term bepaald?

Het berekenen en vaststellen van de N-term is meer dan het vergelijken van uitslagen van examens van verschillende jaren. Het kan dat leerlingen in een bepaald jaar meer antwoorden goed hebben, waardoor het gemiddelde resultaat hoger is dan andere jaren. Het CvTE bekijkt samen met het Cito de examens en vergelijken deze met de examens van andere jaren. Zo kunnen ook de groepen leerlingen vergeleken worden met leerlingen van andere jaren. Onder andere aan de hand van deze vergelijking wordt de N-term bepaald.

Examenrooster 2018

De eindexamens worden in mei afgenomen. Ga jij dit jaar het eindexamen leggen en wil je weten welk examen je op welke datum en op welk tijdstip hebt? Bekijk hier het examenrooster van 2018.

Examenbundel

Voorbereiding is heel belangrijk voor het behalen van je examens. Heb je de stof die op het examen wordt getoetst nog niet doorgenomen, dan is het verstandig om een examenbundel aan te schaffen. In een examenbundel is de belangrijkste lesstof opgenomen. Door het lezen en leren van de examenbundel vergroot je de kans om een voldoende te halen. Via Oefentoets kun je gratis oefenexamens maken, hiermee bereid je je optimaal voor. Maak voor je examens een goede planning en begin ruim op tijd met leren zodat je met zo min mogelijk stress je examens kunt maken. Maak gebruik van de examenbundels, maak samenvattingen van de belangrijkste stof en maak oefenexamens, bijvoorbeeld online. Bespreek de examens met klasgenoten om samen de belangrijkste stof door te nemen en elkaar te overhoren. Wanneer je veel over een onderwerp praat, onthoudt je er meer over en ga je de stof vaak vanzelf begrijpen. Begrijp je een onderwerp niet helemaal en kom je niet verder, dan kan het wellicht helpen om een examentraining te volgen. Bijna in iedere stad heb je deze mogelijkheid wel, vaak kan zo’n training of bijles één op één worden gegeven. Schaam je niet wanneer je extra hulp nodig hebt, je kunt beter veel extra tijd steken in de voorbereiding dan een onvoldoende halen voor je eindexamen.

Vakkenpakket

Op het voorgezet onderwijs kun je kiezen uit verschillende vakkenpakketten, dit worden profielen genoemd. Iedere leerling moet een profiel kiezen, hierdoor gaat de opleiding een bepaalde beroepsrichting op.
– Profielen VWO
– Profielen Havo
– Profielen VMBO

Ieder profiel bestaat uit verschillende schoolvakken, in een bepaalde richting. Hieronder kun je de informatie vinden van de verschillende vakken die je kunt/moet volgen op het VWO, op de Havo en op het VMBO.