Gorakuten
Image default
Reference / Education

De Onderwijspraktijk van de Wijk

De Onderwijspraktijk van de Wijk

Heeft uw kind moeite met leren? Bij De Onderwijspraktijk van de Wijk kunt u uw kind professioneel laten toetsen op dyslexie, dyscalculie en andere vormen van leerproblemen. Hiervoor kunnen wij remedial teaching of pedagogische leerhulp inzetten.

Ook als u simpelweg het niet zeker weet of wanneer u advies wilt over wat u kunt doen als ouder kunt u terecht bij De Onderwijspraktijk van de Wijk. Wij bieden didactisch pedagogisch onderzoek, remedial teaching, advies en pedagogische leerhulp. Verder is het mogelijk na een eerste gesprek een combinatie aan te bieden. Lees verder over remedial teaching bij De Onderwijspraktijk van de Wijk in Rotterdam.

Remedial teaching bij De Onderwijspraktijk van de Wijk

Remedial teaching is een effectieve aanpak aangeboden door De Onderwijspraktijk van de Wijk om uw kind te helpen met leerproblemen. De leraar is gespecialiseerd in taal en reken begeleiding voor uw kind.

Aan de hand van een intake gesprek en bijhorende onderzoeken stellen wij vast bij welke aanpak uw kind het meeste baat heeft. Hieruit stellen wij de onderwijsbehoeften vast en kunnen u begeleiding geven over hoe u als ouder hiermee om kan gaan. De Onderwijspraktijk van de Wijk is erkend als remedial teaching expert.

Advies over dyslexie

Sommige leerproblemen zijn toe te schrijven aan dyslexie. De Onderwijspraktijk van de Wijk kan u professioneel advies en begeleiding geven over hoe u als ouder uw kind kunt helpen bij leerproblemen en gedragsproblemen.

Daarnaast werken wij wekelijks met uw kind om ervoor te zorgen dat hij/zij de schooltaken structureel kan afmaken. Dit begint met begeleiding, vervolgens onder toezicht en uiteindelijk zelfstandig. De aangeleerde leerstrategieën worden geautomatiseerd voor dyslexie en dyscalculie.

De Onderwijspraktijk van de Wijk werkt met officiële en erkende methodes om dyslexie aan te pakken. Verder kunt u bij De Onderwijspraktijk van de Wijk ook kiezen voor pedagogische leerhulp.

Pedagogische leerhulp

Een van de oplossingen die De Onderwijspraktijk van de Wijk biedt voor u als ouder en uw kind is een pedagogisch onderzoek en vervolgens pedagogische leerhulp.

Eerst stellen we vast op welk niveau uw kind zit met het leren, dan kijken we naar welke onderdelen prioriteit hebben om leerhulp bij te krijgen. Technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen zijn hier voorbeelden van.

Daarna gaan we aan de slag met het aanpakken van de leerproblemen zoals dyslexie of dyscalculie. Een tussentijdse toets geeft aan of we de behandeling en begeleiding moeten aanpassen. Zo wordt u van A tot Z betrokken bij de begeleiding en het oplossen van de leerproblemen van uw kind. Neem contact op voor meer informatie over dyslexieonderzoek in Rotterdam of pedagogisch didactisch onderzoek en leerhulp. De Onderwijspraktijk van de Wijk staat u graag te woord.

 

http://www.deonderwijspraktijkvandewijk.nl/